Hem

Vi tillverkar monteringsfärdiga bygglösningar åt alla som behöver lokaler och rum.

Skolor/Förskolor

Skolor / Förskolor

Snabbt och enkelt kan förskolan eller skolan växa i takt med att eleverna blir fler. Byggtekniskt är modulerna så bra att de passar både som tillfälliga och permanenta byggnationer.

Kontor

Manskapsbodar

Smarta och genomtänkta bodar med full flexibilitet. När ni snabbt och effektivt behöver lösa personalutrymmen på ett sätt som passar er, då står vi till tjänst.

Boende

Boende

Modulhus gör att du går från plan till ett befintligt boende både snabbt och enkelt. Ett modulhus byggs i stort sett färdigt på fabriken och levereras sedan direkt till tomten där det ska stå i många år.

”Modulbyggande är en byggteknik och inget annat”


Industriellt byggande av moduler kan lika gärna vara permanenta bostäder med en lika hög standard som de platsbyggda bostäderna som växer upp som i många städer nu.

Industriellt byggda volymer i kombinationen betong och trä innebär ett snabbt, effektivt och kvalitetsmässigt bostadsbyggande med minst samma kvalitetsnivå som de ”traditionella” platsbyggda bostadsprojekten.

 

Fördelen är att det mesta av byggtiden sker inomhus i rätt klimat. Byggtiden från byggstart till inflyttning kan effektiviseras och minska bristen av lokaler i de växande städerna. Rätt projekterat och designat så ser man egentligen ingen större skillnad på ett industriellt flervåningsprojekt som ett platsbyggt.

Och en stor fördel som det modulbyggda projektet har, är att med rätt planering så är det industriella bostadsprojektet möjligt att ”plocka ned” och flytta till en annan plats om, 10, 20 eller t o m 40 år.


Exempel på våra kompetensområden: Utfackningsväggar - Bodar - Skolor - Förskolor - Servicebyggnad

ÅF sökes!

Modulett är på stark frammarsch och söker nu Återförsäljare för vår nya produkt i följande städer:


Nyckelfärdig, Svensktillverkad "Gäststuga Vidavy" 


STOCKHOLM

GÖTEBORG

JÖNKÖPING

HALMSTAD

KALMAR


Uppdragets karaktär är att i utvalt disktrikt ha ensamrätten att sälja våra gäststugor enligt upp-rättat återförsäljaravtal.


ERFARENHET

Vi välkomnar entreprenörer med god erfarenhet av försäljning från alla branscher dock ses erfarenhet från byggbranschen/handeln som en merit.

•Du har minst två års erfarenhet.

•Du är kreativ och mångsidig.

•Du är social, förtroendeingivande och utåtriktad med god förmåga att skapa nya kontakter.

•Du känner ett driv i att prata med människor, har ett utbrett kontaktnät och älskar att göra bra affärer.Välkommen att höra av dig så berättar vi mer.

Ansökan skickas via e-post till:

stefan@modulettsverige.se

Vi är inne i ett expansivt skede varför vi använder oss av en löpande urvalsprocess.

AB Modulett Sverige är skapat av bolaget Trava system som i 12 år har konstruerat monterings färdiga bygglösningar såsom stall, uteboxar, lösdifter och garage. Därför har steget till att industribygga kompletta moduler & paviljonger varit naturligt och i linje med företagets utveckling och strategiska expansion. 

Personuppgiftspolicy GDPR


För att fullgöra beställningar av tjänster från oss behöver vi spar vissa personuppgifter.


Vi kan spara uppgifter om ditt företag och dig som t.ex. epost, namn, adress, telefonnum-mer samt i förekommande fall personnum-mer för att ge dig den service du beställt eller beställer av oss. När det gäller ditt per-sonnummer är det uteslutande för att kunna ge de tjänster du önskar som egenföreta-gare eller prívatperson. Genom vårt avtal alternativt din beställning har du gett oss samtycke till att lagra och använda ditt per-sonnummer för att kunna fullgöra beställda tjänster.


Vi lämnar aldrig ut dina uppgifter utan ditt samtycke.


Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. I så fall diskuterar vi även hur vi löser vårt åtagande enligt aktuell lagstiftning.

AB Modulett Sverige

Gungvalavägen 557

376 92  Svängsta

+46733567318

info@modulettsverige.se

Copyright @ All Rights Reserved