Boende

Boende

Vi ser att vårt erbjudande möter marknadens efterfrågan på ett attraktivt boende till rimlig kostnad. Med vårt bostadskoncept skapar vi kostnadskontroll och ekonomisk effektivitet i hela kedjan

Tryggt att bo

Sverige behöver nya bostäder som vanliga hushåll har råd att bo i. Bostadsbolagen behöver hus som är enkla att beställa och där god kvalitet är standard. Vi på Modulett vet att det går att bygga sådana hus.


Hållbarhet

Kvalitet betyder också tillgänglighet, liksom hållbarhet ur miljö- och energisynpunkt, med effektiva lösningar från byggande till boende. Variationen i utförande ger flexibilitet för anpassning till miljö och stadsbild och material och färgsättning står sig över tid med lågt underhållsbehov.


Bra kvalitet är standard

Konstruktioner och material med låga underhållskrav och med lång livslängd.

Inget organiskt material som exponeras för väder

Stomme, bjälklag och innerväggar för hög säkerhet och låga bullernivåer.

Innerväggar och tak för lägre underhålls -och driftskostnad.

Fönster och fönsterdörrar i aluminium/trä med u-värde 0,8-0,9 energieffektivitet.

Centralt placerad luftpump för höjd komfortkänsla, service och lägre driftskostnad samt

individuell mätning av el och varmvatten.

Leveransen av ditt nyckelfärdiga boende sker med både erfarenhet och noggrannhet.

AB Modulett Sverige

Gungvalavägen 557

376 92  Svängsta

+46733567318

info@modulettsverige.se

Copyright @ All Rights Reserved