Byggfakta

Byggfakta

Verksamheten styrs av 2 väsentliga faktorer


1. Husen byggs i volymenheter inomhus i våra fabriker och vårt mål är att göra så mycket som möjligt färdigt innan modulerna lämnar fabrik.


2. Volymenheterna transporteras på landsväg. Begränsade transportmått B-max 3100, H-max 4500 lastat på trailer, L-max 14000 mm hela trailerns längd.


Funktion

Baserat på förfrågningsunderlag producerar vi de volymstorlekar som passar bäst för behovet i varje unikt byggprojekt.

Normalbredd är 3000 med förekommande varianter 2900 och 3100 mm. Invändig takhöjd 2700 mm, vilket normalt ger en bygghöjd som ryms inom transporthöjd. Vanligaste stomlängder är 10200, 12000 och 13200. På projekt med lite större storlek (över 700 kvm) kan annan längd väljas. Fabrik klarar max 14000 längd.


Byggelement med avvikande längd/bredd kan väljas för att skapa burspråk, soldäck eller andra plan/fasad-varianter.


Konstruktion

Stommaterialet är trä, limträbalkar och skivmaterial. Utifrån typ av projekt och våningsantal väljs materialet noggrannt ut av våra konstruktörer och byggnads-projektörer. Vi behöver normalt inte några bärande väggar utan våra modulskal är självbärande i sitt grundutförande.


Med vår standardkonstruktion är vi därför en av de bästa och mest flexibla leverantörerna när det gäller att tillgodose våra kunders önskemål.

Dessutom tillverkar vi alla våra moduler i Sverige med kvalitetsmaterial från ex vis Elit, Paroc, Ivarssons, Dooria, Fläktwoods m fl.

Färdigställande

Idén bakom konceptet är en långt driven och högt standardiserad produktionsprocess med en trimmad logistik. I praktiken monteras de prefabricerade modulvolymerna kompletta med kabeldragning, VVS, ventilation och inredning. De slutliga detaljerna, samman-kopplinganar och kopplingar till befintliga anslutningspunkter utförs av våra kompetenta etableringsteam oavsett var i Sverige vi har förmånen att etablera nya lokaler, kontor eller bostäder

Layout

Rum placeras så att väggar med högre ljudkrav placeras i modulskarvar. Större rum kan ligga i flera modulenheter. Förskjutning av modulvolymer för ett trevligare exteriört utseende är fullt möjligt.

I övrigt kan layouten lösas med största flexibilitet eftersom vi inte behöver ta hänsyn till var bärande väggar måste stå, för det behövs inga...åtminstone inte förrän vi kommer upp till 3 plan eller fler.

AB Modulett Sverige

Gungvalavägen 557

376 92  Svängsta

+46733567318

info@modulettsverige.se

Copyright @ All Rights Reserved